Container verhuur - Informatie

Bent u geinteresseerd in de mogelijkheid geplande investeringen vorm te geven ?

Bij ons kunt u de benodigde containers huren. Snel volgt de vraag,  in welke gevallen is container-huur de juiste keuze ?  Daarbij komen de voorwaarden als looptijd, retourplaats en eigendomsovergang om de hoek kijken. Het is mogelijk, indien dit van te voren afgesproken is, of de container na afloop van de huurperiode in eigendom over te nemen (Huurkoop), of de container na afloop van de huurperiode aan ons terug te leveren.

De eisen met betrekking tot de behoefte aan containers kunnen erg verschillen. Veel van onze klanten gebruiken onze containers voor het regelmatig transporteren van goederen, meestal over een groot aantal jaren. Naast hun eigen containers vullen de gehuurde containers het geheel aan.

Dit kan op verschillende gronden zinvol zijn. Veelal kan de behoefte aan containers niet over een groot aantal jaar gepland worden. Ook kan huur een uitkomst zijn, als de liquide middelen ergens anders nodig zijn.

De looptijden voor de verhuur zijn variable, en kunnen aan uw behoefte aangepast worden;

Verlenging van de looptijd:
Mocht blijken gedurende de looptijd van de huur dat de behoefte om het gehuurde van langere duur is, dan kan de huurtijd aangepast worden, of eventueel tot koop uit de huur worden overgegaan.

Verkorting van de looptijd:
In het licht van een zeer onzekere behoeftesituatie kan het behulpzaam zijn, de terugleveren en daarmee het beeindigen van de huurovereenkomst flexibel te verkorten. In zulke omstandigheden worden huurvoorwaarden aangeboden, die u in staat stellen het equipment eerder dan na het einde van de huurperiode terug te leveren.