Container Verkoop - Achtergrond Informatie

Containers worden door rederijen gebruikt als verpakkingseenheid voor het vervoer van goederen. Deze containers bereiken op een bepaalde tijd hun economische eindwaarde voor de rederij of verhuur-maatschappij, en dit is het moment dat wij de containers in zogenaamde ASIS WHERE IS conditie aankopen.

Wij brengen de door ons aangekochte containers naar ons eigen depot, alwaar we de conditie van de container vaststellen. De containers worden geschikt gemaakt voor éénmalig of meermalig transport en voor opslagdoeleinden.De containertypen die meer aandacht vragen, zoals koel-/vriescontainers, en tankcontainers brengen we naar daartoe speciaal uitgeruste depots.

Op deze depots worden de containers geheel naar standaard in orde gemaakt, hetgeen voor koel-/vriescontainers betekent dat deze een Pre-Trip inspectie ondergaan en het boxgedeelte op de CSC-voorwaarden gecontroleerd worden. Als containers aan de CSC voorwaarden voldoen, mogen deze internationaal vervoerd worden.

Tankcontainers is het type container dat de meeste aandacht krijgt. De geschiktheid van een tankcontainersoort wordt bepaald door het produkt dat geladen gaat worden in deze tankcontainer. Daarom vragen wij onze klanten zoveel mogelijk gegevens te verstrekken om de juiste soort tankcontainer aan te kunnen bieden.

Indien er een MSDS beschikbaar is, ontvangen wij deze graag, en kunnen dan via onze gespecialiseerde database vaststellen welk type container voldoet aan de specificaties voor het te vervoeren of op te slaan produkt.

Tankcontainers worden altijd met geldige CSC plaat, en daar waar nodig (IMO 1/IMO 2/IMO 4/IMO 5/IMO 7) met certificaten geleverd. Ook passen wij tankcontainers aan naar wens van onze klant.